algoritma

yol, yordam ve diyagram...

algoritma, belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol. matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler kümesidir.
kısacası sonuçlanmış işlemler.
mindset. düşünüş şekli, gidiş yolu.

iletişimleriniz için iletişim sayfamıza gidin!

Gizlilik || Kullanıcı Sözleşmesi